Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

070

Mail till Sten


OBS!!! Tar inga sjukskrivningar, medicinfrågor eller intyg!

Arbetar enbart med psykoterapi.


Till Christina Lundmark

Till Sven-Erik Levin

© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 -30 43 35         2016