PSYKOTERAPEUT STOCKHOLM

Söker du en psykoterapeut i Stockholm?

Vid Instituet för Kroppsinriktad Psykoterapi, IfKP, i Vasastan, finns legitimerade psykoterapeuter i Stockholm med bred kompetens i såväl verbala som icke-verbala former av psykoterapi. Läs mer


VAD ÄR EN PSYKOTERAPEUT?

Legitimerad psykoterapeut har en speciell kompetens i att bedriva psykoterapi och göra bedömningar inför psykoterapi. Legitimerad psykoterapeut har efter grundutbildning i något människovårdande yrke (t ex psykolog, socionom, läkare) följt av 2 års arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter genomgått en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut

Utbildningen till leg psykoterapeut ger en omfattande kunskap om olika psykologiska-känslomässiga problemområden, diagnoser och personlighetsfaktorer, liksom kunskap om olika sätt att hjälpa en klient att bearbeta sina svårigheter.

Leg psykoterapeut får sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Titeln legitimerad psykoterapeut är skyddad, s k skyddad yrkestitel, och får bara användas av person som genomgått denna utbildning. Titeln måste alltid användas i kombination med psykoterapeutens grundutbildning - t ex leg psykolog/leg psykoterapeut.

Psykoterapeut som yrkestitel är skyddad, men däremot är ordkombinationer av terapeut för närvarande utan skydd och vem som helst utan formell utbildning kan kalla sej terapeut eller någon variant av terapeut (t ex samtalsterapeut, hypnosterapeut). 

Många personer med utbildning i vårdyrken genomgår s k grundläggande psykoterapiutbildning (¨steg-I¨) och denna utbildningsnivå ingår numera som en del av bl a psykologutbildningen. 

Utöver detta finns en mångfald s k diplomutbildningar av mycket varierande kvalité och omfattning; de kan variera från mycket seriösa till att i stort sett enbart leverera en titel som verkar förtroendeingivande. Dessa utbildningar beskrivs ofta som diplomerad samtalsterapeut, hypnosterapeut o d.


OM OSS

Välkommen till Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Våra legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer har alla lång erfarenhet av olika former av psykoterapi som individuell psykoterapi, parterapi och familjeterapi och med många typer av psykisk och känslomässig ohälsa.

Vi har förutom de vanligen förekommande typerna av psykologiska och känslomässiga svårigheter även en omfattande erfarenhet av sådana former av psykisk ohälsa där kroppen har blivit indragen i problematiken; t ex muskelspänningar och smärta, påverkan på andning och matsmältningssystem. Eller där framträdande svårigheter är att sätta ord på sina känslor och kroppsliga upplevelser, svårigheter att nå tillräckligt ¨djupt¨ med hjälp av vanliga helt verbala former av psykoterapi. När orden inte räcker finns våra icke-verbala metoder.

Samtalsterapi

Vi arbetar alla med helt verbal psykoterapi på olika former av psykodynamisk grund, men också mer ¨kognitivt¨  inriktat och integrativt. 

Kroppsinriktad psykoterapi

Alla våra legitimerade psykoterapeuter har utbildning i och erfarenhet av arbete med olika slags kroppspsykoterapi som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, bioenergetics och liknande former som mindfulness.

Hypnosterapi

Vi erbjuder också olika former av hypnosterapi. Speciella hypnotiska tekniker som visualisering och användande av inre bilder är också en del av kroppspsykoterapi, liksom många former av mindfulnessövningar.

Psykoterapi med hjälp av musik

Vid mottagningen finns också kompetens för arbete med GIM - Guided Imagery and Music.

EMDR

Vi har också kompetens för behandling med EMDR.

Parterapi & Familjeterapi

Alla våra legitimerade psykoterapeuter har också genomgått utbildningar i olika former av par- och familjeterapi, familjesamtal, och har omfattande erfarenhet av sådan psykoterapi.

Tandläkarskräck

Vid mottagningen finns också leg psykoterapeut med omfattande erfarenhet av att behandla s k extrem tandvårdsrädsla.

Mottagning i Uppsala

Möjlighet finns också till psykoterapi i Uppsala

logga kop
© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019