OM OSS…..

Välkommen till Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi i Stockholm och Uppsala Hypnos & Psykoterapi. Våra legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer i Vasastan, Stockholm, har alla lång erfarenhet av olika former av psykoterapi som individuell psykoterapi, parterapi och familjeterapi och med många typer av psykisk och känslomässig ohälsa.

Vi har förutom de vanligen förekommande typerna av psykologiska och känslomässiga svårigheter även en omfattande erfarenhet av sådana former av psykisk ohälsa där kroppen har blivit indragen i problematiken; t ex muskelspänningar och smärta, påverkan på andning och matsmältningssystem. Eller där framträdande svårigheter är att sätta ord på sina känslor och kroppsliga upplevelser, svårigheter att nå tillräckligt ¨djupt¨ med hjälp av vanliga helt verbala former av psykoterapi. När orden inte räcker finns våra icke-verbala metoder.

Samtalsterapi

Vi arbetar alla med helt verbal psykoterapi på olika former av psykodynamisk grund, men också mer ¨kognitivt¨  inriktat och integrativt. 

Kroppsinriktad psykoterapi

Alla våra legitimerade psykoterapeuter har utbildning i och erfarenhet av arbete med olika slags kroppspsykoterapi som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, bioenergetics och liknande former som mindfulness.

Hypnosterapi

Vi erbjuder också olika former av hypnosterapi. Speciella hypnotiska tekniker som visualisering och användande av inre bilder är också en del av kroppspsykoterapi, liksom många former av mindfulnessövningar.

Psykoterapi med hjälp av musik

Vid mottagningen finns också kompetens för arbete med GIM - Guided Imagery and Music.

EMDR

Vi har också kompetens för behandling med EMDR.

Parterapi & Familjeterapi

Alla våra legitimerade psykoterapeuter har också genomgått utbildningar i olika former av par- och familjeterapi, familjesamtal, och har omfattande erfarenhet av sådan psykoterapi.

Tandläkarskräck

Vid mottagningen finns också leg psykoterapeut med omfattande erfarenhet av att behandla s k extrem tandvårdsrädsla.

Mottagning i Uppsala

Möjlighet finns också till psykoterapi i Uppsala


VÅRA PSYKOTERAPEUTER

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI

Mail till IfKP                                              08 - 30 43 35


Sven-Erik Levin

Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut             08 - 30 43 35

Mail till Sven-Erik


Christina Lundmark

Socionom/Leg Psykoterapeut

Mail till Christina


Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

Mail till Sten


UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Sven-Erik Levin                                     018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20

Mail till UHPGDPR- General Data Protection Regulation

© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019